O kabinete

Internetový časopis Kabinet pre literatúru a kultúru vydáva občianske združenie Upupa epops od roku 2020.

Jeho vznik bol prirodzeným vyústením skúseností a podnetov získaných počas desiatok stretnutí, prednášok a diskusií organizovaných v Kabinete pomalosti Novej Cvernovky v Bratislave. Časopis nehľadá oporu v obvyklých rámcoch, nevymedzuje sa generačne, rodovo, ideologicky alebo regionálne, ale zakladá sa na presvedčení, že literatúra a uvažovanie o nej, pokiaľ majú mať zmysel, nemôžu byť svetom samým pre seba, ale prirodzene súvisia s inými prejavmi kultúry a s každodenným životom. Časopis sa vo svojich rubrikách sústreďuje na esejistické a autorské písanie a žánre súvisiace s literárnou reflexiou. Kabinet pomalosti a časopis Kabinet pre literatúru a kultúru spája snaha objavovať nové prístupy a publikovať texty, ktoré ich hľadajú. Svojim prispievateľom a čitateľom ponúka sústredenú kabinetnú atmosféru malého, zanieteného redakčného tímu.

 

ISSN  2729-7993

 

Redakcia

 

Juraj Briškár

Laura Kladeková

Viktor Suchý

 

casopiskabinet@gmail.com

 

Kabinet pomalosti

Nová Cvernovka

Račianska 78

83102 Bratislava

 

Upupa epops, o. z.

Trenčianska 17

82109 Bratislava

 

Ďakujeme za vašu finančnú podporu časopisu

Názov: Upupa epops o. z.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50925750
Ulica: Trenčianska 683/17
Mesto: Bratislava-Ružinov
PSČ: 82109
Bankový účet: SK3083300000002901547846, Fio banka a.s