Laura 30/12/2023

Viktor Suchý

 

V sláčikovom kvartete si hudobníci delia priestor, no čas majú spoločný.

(utorok, 24. januára v Moyzesovej sieni)

 

Perly sú najsebavedomejšie bubliny.

(nedeľa, 19. februára v Korýtku)

 

Vietor zorganizoval celodennú poklonu rozmarnej prírodnej sviežosti.

(štvrtok, 9. marca vo Vajanoch)

 

Holuby v meste pristanú na všetko.

(sobota, 22. apríla na Mierovom námestí)

 

Hlboko v lese hľadám jaskyňu, ktorá ešte nie je plná ozvien.

(piatok, 5. mája pri Červenom potoku)

 

Kedysi bol vo fontánach smiech namiesto vody.

(pondelok, 26. júna na Námestí slobody)

 

Nerastné bohatstvo je nevyslovená slovná zásoba.

(streda, 19. júla v Banskej Štiavnici)

 

Smutné hrušky bývajú obité zvnútra.

(štvrtok, 3. augusta v Jabloňovom)

 

Dážď kráča zároveň hore i dolu schodmi.

(štvrtok, 14. septembra v Pomykove)

 

Voda sa musí zoznámiť s ohňom, aby bola vrelá.

(nedeľa, 15. októbra v Prátri)

 

Zátišia sú rodinné portréty vecí.

(streda, 29. novembra v Bethlenovom dome)

 

Iba vypínačom sa dá v slovenčine všetko zapnúť.

(utorok, 5. decembra na Gondovej ulici)